top of page

Lär dig om Småskalig Grönsaksförsäljning!

Hej!

Varmt välkommen att gå en kurs med mig, helt självständigt online eller i grupp med online träffar och forum för diskussion, tips och delande med varandra! 

bottom of page