top of page
Search
  • Writer's pictureAngelica Lorentzon

Start av blogg!

Hej! Varmt välkomna att följa denna blogg där jag delar med mig av mina tankar och kunskaper som har sitt center kring odlingen! Skrivandet är naturligt för mig, orden faller lättare ner i text för mig än i någon annan form.Jag rundar just nu av odlingssäsongen vid Kärrbo Prästgård utanför Västerås. Jag har många lyckliga minnen härifrån. Passionen jag kände när ajg startade igång andelsjordbruket igen efter en paus på fyra år. Att få stå i det stora växthuset i mars månad och njuta av sol och värme, lyssna på musik och omskola små plantor. Detta var livet! Det har varit en tuff säsong för alla jordbrukare i år i Sverige och vi får hoppas att många orkar fortsätta ännu en säsong. Jag vet att många vid den här tiden på året normalt känner att de är rätt slitna och behöver vintervilan. Den naturliga rytmen. I år har säsongen bjudit på så stora utmaningar att den fått en del på fall. Saker har dragits till sin spets och i de värsta av stunder är ibland då vi gör fundamentala val som ändrar vår kurs. Så var det för mig här i Västerås. I år fick jag se den styva lerjorden från sin värsta sida, jag fick erfara att i en bransch med små marginaler är det nödvändigt med bra grundförutsättningar för odling. Jag fick också erfara på det mer privata planet hur viktigt det är med det sociala nätverk av vänner och familj som kan stötta upp omkring en då livet blir tufft. Att dra mig tillbaka ner mot västkusten där jag har all den sociala tryggheten känns nu mer självklart än tidigare. Tänk att man måste få känna avsaknaden ibland för att veta vad man inte har. Det handlar väl om vad vi fokuserar på, om vi redan från början lagt fokus på det som är bra istället för det som inte är bra så är det lättare att uppskatta det som faktiskt finns. Om vi bara skulle ta och fokusera mer på allt som är bra så tror jag vi attraherar in mer av det som är bra istället för att förlora det eller lämna. Med det sagt så lever vi alltid i ambivalens med allt i livet. Vi väger för och nackdelar och försöker lotsa oss själva rätt i livet med tankar, erfarenheter, inspiration och känslor. Med balans i sinne söker vi få klarhet av alla intryck.


Vi söker harmoni, liksom vi kan se att en skog mår bäst med slutet kretslopp, en stabilitet i en skog som fått vara orörd från förstörelse under en längre tid, där ser alla invånare ut att trivas och leva lyckliga. Vi ser det eftersträvansvärda i det. Vi kan också historiskt att vår miljö tidigare har rubbats av stora förändringar och helt skiftat. Små förändringar skapar sällan katastrofer utan ett dött träd kan ersättas utan att hela kretsloppet i skogen tar skada. Med rubbningar skadas stabiliteten och förutsägbarheten. Det kan finnas tider av stagnation och destruktivitet då det är önskvärt. Men något fint, som är omtyckt vill vi behålla.

41 views0 comments

Comments


bottom of page